Rekonstrukce oken

Rekonstrukce oken spočívá v kompletní obnově původních okenních prvků skládající ze z truhlářských, sklenářských a natěračských prací s obnovou kování s následnou kompletací.

Truhlářské práce:

» Truhlářské práce obsahují kompletní repasi a obnovu dřevěných konstrukcí    okenních prvků s případnou výspravou či výměnou poškozených segmentů,    které vznikly mechanickými nebo povětrnostními vlivy. Při výrazným poškození    dřevěných okenních konstrukcí přistupujeme k výrobě nových totožných    prvků. Všechny dřevěné prvky repasujeme popřípadě vyrábíme tak, aby byla    zajištěna správná funkce oken. Do vyfrézované drážky provádíme silikonové    těsnění, dle přání zákazníka.

Sklenářské práce:

» Sklenářské práce spočívají ve vysklení stávající okenní výplně s vysokou    precizností, aby nedošlo k poškození okenního rámu a následném zasklení    sklem dle požadavku objednatele v různých tloušťkách. Okenní výplně    zasklíváme do tmele ve dvou alternativách. První alternativou je standartní    sklenářský tmel, který se používá převážně v interiéru objektu z důvodu nízké    náročnosti na odolnost proti vysokému povětrnostnímu namáhání. Druhou    alternativou, která se používá převážně pro zasklení okenních výplní    vystavených přímému styku s povětrnostními vlivy na obvodovém plášti    fasády je zasklení do speciálního silikonového tmele, který odolává vysokému    povětrnostnímu namáhání a má dokonalejší technologické vlastnosti.

Natěračské práce:

» Natěračské práce spočívají v opálení původního nátěru až na samotný dřevěný    masiv, a po té se jednotlivé okenní prvky tmelí speciálními tmely na dřevo a    provede se přebroušení s dokonalým vyhlazením povrchu. Na takto připravený    podklad nanášíme základní (popř. penetrační) nátěr, a poté lakujeme finální    vysoce-kvalitní laky a lazury v požadovaných odstínech a vlastnostech    (syntetické či vodou ředitelné).

Obnova původního kování:

» V případě poškození kování provádíme celkové zprovoznění původního kování,    kdy kování rozebereme, vyčistíme a případně doplníme o chybějící nebo    poškození části. Pokud je kování závažně poškozeno montujeme buď kování    nové sériově vyráběné, nebo na přání zákazníka zhotovujeme repliky    původního kování. V případě pouze povrchového poškození kování, provádíme    čištění, leštění a otryskání s následným pokovením. Používáme pokovení    niklem, chromem, mosazí a na representačních historických prostorách i    pozlacení. Provádíme také obnovu doplňkových prvků okenních otvorů, jako    jsou mříže, kliky, petlice, historické zámky atd.

Kompletace repasovaných oken:

» Kompletace okenních křídel spočívá v očištění a vyleštění skel, v namontování    rekonstruovaného nebo nového kování. Zprovoznění tohoto kování tak, aby    dobře sloužilo uživateli. Provedení silikonového těsnění do drážek a zavěšení    jednotlivých křídel do rámů.


Copyright © 2019 Malířství Šipoš. Designed by Roman Šipoš